Документ без названия
РАНКОВА ГІМНАСТИКА ПРОБУДЖЕННЯ

Сьогодні, коли до 65-97 % дошкільнят мають проблеми зі здоров'ям: різноманітні порушення опорно-рухового апарату, слабкий імунітет, нервові розлади (зокрема гіперактивність), організація фізкультурної роботи в дитсадку вимагає особливої уваги. Передусім маємо змінити підхід з традицій­ного "шикування-муштрування" на тотальний ігровий метод — закликає відомий в Україні фізкультурник-новатор ("ДВ", 2013, №8). Аби допомогти практикам організувати роботу по-новому, розпочинаємо цикл статей з методичними та практичними порадами щодо використання малих форм фізичного виховання дошкільнят.

У попередній статті ("ДВ", 2013, №8) ви мали змо­гу коротко ознайомитися з кількома авторсь­кими малими формами організації фізкультурної діяльності дітей, які вже довели свою ефективність. Предмет нинішньої публікації — ранкова гімнасти­ка пробудження. Саме з неї і починається кожен день дитини в дитячому садку. Хочу з вдячністю згадати методиста з Макіївки Раїсу Миколаївну Дригу, з подачі якої ще в далекому 1994 році я ввів у теорію і методику фізичного виховання дошкіль­нят цей новий, більш правильний, на мою думку, термін (Стаття "Замість "зарядки" - гімнастика пробудження. Авторська система фізичного виховання дошкільників" у "ДВ", 1994, № 10). Гадаю, що терміни "зарядка" і "ранкова гімнастика" не відображають суті цієї форми.

Мета гімнастики пробудження (як ранкової, так і денної) — створити такі рухово-ігрові умови, за яких діти зможуть природним чином перейти від стану сну, медитативного спокою до стану оптимальної психофізичної готовності (концен­трації) до активної діяльності.

ЯК РОЗБУДИТИ ТІЛО ДИТИНИ

Звісно, в ідеалі ранкову гімнастику пробуджен­ня варто проводити відразу після нічного сну, тобто в домашніх умовах, під керівництвом батьків. У закладах інтернатного типу, в яких діти живуть ці­лодобово, ця робота виконується під керівництвом педагога або медичного працівника. На жаль, лише деякі батьки приділяють цьому важливому режим­ному моменту належну увагу. Тож і доводиться проводити ранкову гімнастику пробудження в ди­тячому садку. Ефект від неї вже не такий високий: адже діти піднялися, вмилися, прийшли пішки або приїхали до дитячого садка в транспорті. Однак це не применшує її ваги.

У гімнастиці пробудження закладено найоптимальнішу послідовність змін рухової активізації дітей, що повторює логіку періоду раннього он­тогенезу (індивідуального розвитку немовляти від народження до 12 місяців). З цією еволюційної ло­гікою ми вже давно систематично ознайомлюємо педагогів на сторінках журналу "ДВ" (першу публікацію с цього питання шукайте в "ДВ", 1993, № 9).

Отже, починати вправляння варто з найбільш легких і розслаблених станів лежачи або на чотирьох з подальшим збільшенням гравітаційного навантаження до положення сидячи, стоячи, ходьби й бігу.

Сама Природа-мати визначила в еволюції тва­ринного світу цю послідовність, її ж повторює і немовля протягом першого року життя. Так само починається день після нічного сну в кожної лю­дини: від горизонтальних положень — до верти­кальних!

Важливо, щоб у перших вправах комплексу ран­кової гімнастики пробудження тіло набирало гори­зонтальних поз з навантаженням на плечовий пояс і руки. Потім на черзі активізація тулуба й лише на­прикінці — ніг. Іншими словами, тіло дитини має "прокидатися" від тім'ячка до п'ят! У медицині цей принцип формування рухових функцій у не­мовляти давно відомий як краніо-каудальний.

На жаль, традиційна методика проведен­ня ранкової гімнастики передбачає на самому початку ходьбу і біг, що від­разу різко навантажує скелет дитини (хребет), серцево-судинну і дихальну системи (пульс при цьому стрімко до­сягає 140-160 уд./хв). Такий початок не можна назвати фізіологічним — він порушує основні дидактичні принципи поступовості, послідовності й наступності: від простого — до складного, від легкого — до важкого.

Перш ніж проводити гімнас­тику пробудження, конче по­трібно ознайомитися з про­типоказаннями, з'ясувати для себе, чого не можна робити після нічного й денного сну, щоб не зашкодити здоров'ю (див. пам'ятку).

Пам'ятка

ВПРАВИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОНУВАТИ ПІСЛЯ СНУ

 • Зіскоки з підвищення, особливо на тверду опору.
 • Стрибки з ноги на ногу (особливо на твердій опорі).
 • Стрибки у висоту або довжину з місця та з розбігу
 • Високі підскоки на твердій опорі.
 • Біг з високою амплітудою (фазою польоту), з подо­ланням будь-яких горизонтальних або вертикальних перешкод: лежачого обруча, колоди, бар'єра тощо.
 • Стрімкий біг (з пришвидшенням)
 • Великі м'язові напруження ізометричного характеру (коли м'яз скорочується, а кістки при цьому не змі­нюють свого положення), що буває, наприклад, при утримуванні ніг під прямим кутом, висячи на драби­ні, або під час перетягування каната, виштовхуванні одне одного з кола тощо.
 • До 11.00 небажані широкоамплітудні рухи тулу­ба у поперековому відділі хребта, особливо нахи­ли вперед і назад (міжхребетні диски після нічного сну набирають вологи, набухають і стають відносно жорсткими — від різких, амплітудних нахилів вони можуть деформуватися й навіть пошкодитися).

Тривалість такої гімнастики залежить від віку дитини і в се­редньому становить 8-15 хви­лин, хоча, чесно кажучи, цього часу замало, щоб повноцінно тонізувати дитячий організм після глибокого нічного сну й підготувати до активної навчально-пізнавальної діяльності. Як на мою думку, тривалість ранкової гімнастики пробудження варто продовжити до 15-22 хви­лин, не перевантажуючи дитину, — адже фізичне навантаження під час виконання вправ залежить не стільки від тривалості, скільки від характеру цих вправ та їх послідовності.

Пам'ятаймо й про гендерні відмінності дітей: не зовсім коректно пропонувати однакові завдання хлопчикам і дівчаткам. Адже одну й ту саму вправу можна зробити "по-хлопчачому", а можна — "по-дівчачому", тому бажано в кожній вправі робити різні акценти. Наприклад, виконуючи віджимання в упорі лежачи, хлопчики мають спиратися на кисті й стопи, не торкаючись животом опори. Дівчат­кам цю вправу доречніше виконувати таким чи­ном: віджимати верхню частину тулуба, а таз при цьому може відпочивати на опорі. При пересуван­ні в колоні по одному очолювати її мають, звіс­но, хлопчики, вони ж майбутні воїни, розвідники, мандрівники, захисники, рятувальники. Дівчинка ж має слідувати за хлопчиком, бути певною мірою веденою. На жаль, у сучасному суспільстві такі "гендерні казуси" спотворення спостерігаються повсюдно — дедалі більше зустрічається "мужніх" дівчаток з потребами хлопчиків і м'яких, малоіні­ціативних та плаксивих хлоп'ят, більше схожих на дівчаток. Така тенденція в розвитку дітей не може не викликати тривоги. Твердо переконаний: хлоп­чикам слід прищеплювати основи мужності, дівчаткам — жіночності.

ДЕ ПРОВОДИТИ РАНКОВУ ГІМНАСТИКУ ПРОБУДЖЕННЯ?

Якщо дозволяє погода, ранкову гімнастику пробудження варто організовувати на свіжому повітрі: на майданчику, міні-стадіоні або в будь-якому іншому зручному місці (на галявинці, в гайку тощо). Незаперечним плюсом проведення ранко­вої гімнастики пробудження на свіжому повітрі є спілкування з природою. Повітря, насичене кис­нем, яскраве сонце, пташині голоси, запах квітів і листя — тут може йтися навіть про ландшафтну гім­настику пробудження. Особливо важливий у цьому разі гартувальний ефект, що сприятиме зростанню потенціалу захисних сил організму.

Коли гімнастика пробудження проводиться на свіжому повітрі, вправи, які зазвичай виконують­ся з вихідного положення лежачи на спині або на животі, замінюються вправами в горизонтованих положеннях: упори, лежачи на трав'яному газоні або на бортику пісочниці, лаві, пози на чотирьох з опорою руками на бордюрний камінь або на автомобільні покришки, колоди, пеньки, поруч­ні, лавки. Можна використовувати індивідуальні гімнастичні килимки (каримати, туристичні під­стилки), що дасть дітям можливість без проблем набирати різних вихідних положень лежачи (на спині, на боці, на животі).

Завважимо: саме через положення лежачи й чотирьохопорні пози створюються найоптимальніші біомеханічні умови для розвантаження хребетного стовпа і корекції порушень постави (сколіозів, сутулості, лордотичної постави та їх поєднань).

Якщо ж погодні чи інші умови не дають змоги виконувати гімнастику пробудження на свіжому повітрі — її проводять у приміщенні: у залі (фіз­культурній, музичній) або в груповій кімнаті. Неба­жано робити це на асфальті, бетонному покрит­ті або цементній підлозі, оскільки струс від рухів при цьому може зумовити мікротравми хребетно­го стовпа, особливо в попереково-крижовій зоні. Адже в дітей віком до 5 років звід стопи ще не сформований, має місце фізіологічна плоскостопість. Через це при при­земленнях на опору стопи практично не виконуватимуть своїх ресорної та пом'якшувальної функцій.

Ранкова гімнастика пробуджен­ня буде набагато ефективнішою, якщо включатиме предметно-маніпулятивну діяльність. Тому слід по­дбати про необхідне предметне середовище: велике стаціонарне обладнання (гімнастичні лави, коло­ди, буми, автомобільні покришки, пеньки, поручні тощо) та індивіду­альний фізкультурно-ігровий інвен­тар (обручі, палиці, м'ячі, кеглі, ска­калки, палички, кільця, кубики і т.д.). Учені довели: саме ручні маніпуляції з предметами роблять рухи розум­нішими, більш зрілими й продуктив­ними, що стимулює дозрівання від­повідних мозкових структур, формує так званий руховий інтелект.

СТВОРЮЄМО ФІЗКУЛЬТУРНУ КАЗКУ

Як і будь-яку іншу форму фізичного виховання дошкільнят, ранкову гімнастику пробудження бажано ор­ганізовувати у формі фізкультурної казки з цікавим сюжетом, ролями та відповідними рольовими діями. Найзначущіша мотивація для дитини — ігрова. Як це не пара­доксально, але декому з дошкільних педагогів не завадило б заново навчитися грати з дітьми! Тоді вихователь стає режисером фізкультурної вистави та головним актором за сумісництвом, діти — акто­рами (трупою), зал (майданчик) — сценою, вправи (рухові дії) — ролями, фізкультурне обладнання, тренажери та інвентар — сценічними декораціями та атрибутами. Як бачимо, аналогії фізичного ви­ховання з театром просто вражають. Моя авторсь­ка програма так і називається "Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят"!

Відповідний музичний супровід лише посилить загальне позитивне враження дітей від взаємодії між собою та з вами у грі.

У розробленій вами фізкультурній казці також обов'язково мають бути елементи драматургії, може бути й конфлікт, в основі якого — протисто­яння сил Добра і Зла. Інтерес дітей до рухово-ігрових дій значно зросте, якщо у вашому казковому сюжеті будуть передбачені, наприклад, такі мотиваційні си­туації:

 • допомога слабшим (врятувати звіряток від повені);
 • пошук виходу зі скрутної ситуації (вибрати­ся із заплутаного лабіринту з похмурої пе­чери);
 • пошук джерела добра (знайти чарівну палич­ку, яка може звільнити від злих чар улюбле­ного персонажа);
 • виконання благородної місії (доставити во­ду для мандрівників, які заблукали в пусте­лі) тощо.

За традиційною методикою комплекси ранкової гімнастики змінюються один раз на два тижні. Я вва­жаю, що частота зміни ігрових сюжетів залежить від багатьох чинників: від обраної теми, наявності ак­торських здібностей у педагога, його емоційності й фантазії, умов проведення гімнастики пробуджен­ня, психофізичного стану дітей тощо.

Тож гадаю, не варто встановлювати стандарт­ну, постійну частоту зміни комплексів — робіть це тоді, коли побачите, що в дитячих очах зник­ли вогники захвату, інтересу до пропонованого рухово-ігрового дійства, а куточки рота поповзли вниз. І, навпаки, усмішки на дитячих обличчях і їх­ній радісний сміх підкажуть вам: ви на правильному шляху, ігровий потенціал теми ще не вичерпано.

Бажано вибирати "довготривалі" теми (на зра­зок багатомісячних кіносеріалів). Для цього у ва­шому арсеналі має бути набір великих тематичних ігор як от: "Веселий зоопарк", "Пригоди Лунтика", "У чарівному лісі", "Таємничий острів", "Зайці на Місяці", "У світі професій", "Підводне царство", "Олімпійські ігри", "У пошуках скарбів", "Врятуємо друзів", "Діти поспішають на допомогу!" і т.д.

Завважимо: всі форми фізичного виховання до­шкільнят, у тому числі й ранкова гімнастика про­будження, мають на меті не тільки розвивати фі­зичні здібності, а й розширювати кругозір дитини, збагачувати її духовно. Тільки у такому разі малюк розвиватиметься як цілісна особистість.

ПРИГОДИ КАШТАНЧИКІВ

Комплекс ранкової гімнастики пробудження для дітей 4-5 років

Проводиться в приміщенні (в залі або груповій кімнаті).

Напередодні педагог просить ді­тей назбирати разом з бать­ками каштанчиків і принести їх до дитсадка. Поки педагог розпові­дає, діти викладають з каштанчиків композицію, наприклад в обручі посередині зали.

Вступна розповідь педагога

Восени стається багато див, одне з них — народження ка­штанчиків. Ще зовсім недавно на високих крислатих деревах ховалися між широкого листя зелені їжачки-круглячки. Разом грілися на сонечку, підставляли йому свої голочки, злегка роз­гойдувалися, коли вітерець дму­хав їм у боки. Та прийшов час — і їжачки зістрибнули з висоти на землю. Розкрилися колючі кожушки, а з них визирнули гла­денькі м'ячики — каштанчики. І почалося у них цікаве, повне пригод самостійне життя.

Вправа "Поява на світ"

З в.п. лежачи на спині в положен­ні групування діти погойдуються вперед-назад, вліво-вправо.

Ще одне зусилля — і каштанчики скинули з себе тепер уже не потрібну захисну шкаралуп­ку, вивільнили ручки й ніжки.

Вправа "Перші рухи"

З в.п. лежачи на спині в положен­ні групування діти виконують різні рухи прямими руками вгору-вниз, в сторони-всередину і т.д.

Раптом подув холодний осін­ній вітер, змерзли каштанчики і вирішили зігрітися.

Вправа "Гріємося"

З в.п. лежачи на спині в положен­ні групування діти виконують різні рухи руками і ногами, піднятими над опорою.

Зігрівшись, наші кругленькі друзі почали перевертатися з боку на бік, роззиратися, куди ж вони потрапили.

Вправа "Роззираємося довкола"

З в.п. лежачи на спині діти викону­ють перевороти зі спини на живіт і навпаки.

Раптом каштанчики побачили перед собою гарні осінні лис­точки — жовті, багряні, червоні, оранжеві — і захотіли з ними по­знайомитися.

Вправа "Нумо познайомимося"

З в.п. лежачи на животі, руки напівзігнуті, на опорі діти викону­ють плавні віджимання на руках, піднімаючи верхню частину тулуба, таз при цьому відпочиває на опорі.

І каштанчики, й осінні листоч­ки дуже раділи знайомству. Аж тут знову звіявся вітерець, під­хопив листя і поніс над землею. "Ходіть-но до нас, політаймо разом!" — покликали листочки нових друзів.

Вправа "Разом з вітерцем"

З в.п. лежачи на животі, руки напів­зігнуті, на опорі діти віджимаються на руках до повного їх випрямлен­ня, відриваючи тулуб від підлоги і піднімаючи по черзі кожну з ніг.

Потанцювавши з вітерцем і листочками, каштанчики виру­шили на пошуки пригод.

Вправа "На пошуки пригод"

Діти повзають на чотирьох (на ліктях і ко­лінах) спочатку вперед, а потім назад.

По дорозі їм зустрівся страш­ний павук.

Вправа "Страшний павук"

З в.п. на задніх низьких чотирьох, діти розгойдуються вперед-назад, ви­тягаючи по черзі кожну напівзігну­ту ногу то вперед, то вгору.

Каштанчики поспішили далі — аж надто грізним був вигляд па­вука!

Вправа "Своєю дорогою"

Діти повзають на чотирьох (на кистях і колінах) по умовному невеликому колу.

Павук залишився позаду, а на шляху у каштанчиків постала гарна хатинка, до якої час від часу підлітали пташечки — по­живитися.

Вправа "Годівничка для птахів"

З в.п. на чотирьох (на кистях і колінах) діти випрямляють ноги і стоять так якийсь час, зображуючи годівничку з високим дахом, при цьому злегка розгойдуються вперед-назад.

Каштанчики втомилися від своєї першої подорожі по зем­лі, тож зупинилися перепочити і ще раз уважно оглянути все до­вкола.

Вправа "Краса навколо!"

З в.п. сидячи, руки в упорі ззаду діти повільно повертаються по чер­зі в обидві сторони за допомогою приставних кроків.

Який же гарний осінній ліс! Скільки барв! Якого кольору лис­точки ви бачите? Які запахи від­чуваєте? Що чуєте? Я от почула тихий стук. Як гадаєте, що це? Це білочки стукають горішками!

Вправа "Білочки з горішками"

З в.п. на низьких колінах (сидя­чи на п'ятах) діти стають на ви­сокі коліна, зображуючи мімікою і рухами, як білочки видобувають зернятка з горішків.

А ще чути, як шелестять сухі листочки на деревах.

Вправа "Осінні дерева"

З в.п. стоячи діти розгойдуються вліво-вправо, зображуючи рука­ми, як колишуться на вітрі верхів­ки дерев.

Чуєте, хлопчики і дівчатка, як осінь нагадує нам, що спекотне літо вже давно позаду, а попе­реду — сніжна зима, теж дуже гарна пора!

Ранкова гімнастика пробудження завершилася, діти виходять із зали в колоні по одному, слідуючи за педагогом.